esball现金网址

esball现金网址


   • slidebg1
    Overené riešenia
    pre dobrú ovládateľnosť
    armatúr a kontrolu emisií
   • slidebg1
    Spoľahlivé riešenia zamerané na
    zvyšovanie spoľahlivosti prevádzok,
    znižovanie energetickej náročnosti a
    prevádzkových nákladov
   • slidebg1
    Kompletný sortiment
    mechanických upchávok
    certifikovaný servis a montáž upchávok
    na čerpadlá a miešadlá
   • slidebg1
    Kompletné opravy čerpadiel
    zamerané na zvyšovanie ich účinnosti
    a predlžovanie spoľahlivosti (MTBR)
   • slidebg1
    Návrh a výroba tesnení
    pre hydraulické a pneumatické systémy,
    expresné dodacie termíny pre tesnenia
    až do priemeru 1400mm
   • slidebg1
    Ponuka nadčasových ochranných
    náterov ARC pre kovy aj betóny,
    realizácia projektov na kľúč.
   • slidebg1
    Priemyselná chémia a príslušenstvo
    pre najťažšie nasadenia, projekt,
    návrh a realizácia.

   Oznam

   Vážený obchodný partner,

   dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť nasledovné zmeny týkajúce sa spoločnosti Chesterton Slovakia, s.r.o., Strojnícka 103, 82105 Bratislava, IČO: 34 119 051, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.: 12465/B (ďalej „Spoločnosť“), ku ktorým došlo s účinnosťou odo dňa 29.05.2019:

   1. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného obchodného mena Chesterton Slovakia, s.r.o. na obchodné meno: AD Wings, s.r.o.
   So zmenou obchodného mena Spoločnosti súvisí zmena e-mailovej adresy Spoločnosti, ktorá je: adwings@adwings.sk, a tiež zmena názvu webstránky Spoločnosti, ktorá je: www.adwings.sk.
   2. Zmena spoločníka Spoločnosti (Ing. Dušan Bobek), ktorý je zároveň jediným konateľom Spoločnosti.

   Spoločnosť AD Wings, s.r.o. zostáva výhradným zástupcom CHESTERTON pre Slovensko.

   Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že okrem zmeny obchodného mena Spoločnosti a spoločníka Spoločnosti (vrátane s tým súvisiacej zmeny e-mailovej adresy a webstránky Spoločnosti), nedošlo v Spoločnosti k žiadnej inej zmene identifikačných údajov (IČO, IČ DPH, č. účtu). Adresa sídla spoločnosti, ako aj telefonické kontakty Spoločnosti, zostávajú v platnosti.

   Zmena obchodného mena Spoločnosti nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti z uzatvorených zmlúv a iných právnych vzťahov. Práva a povinnosti zo zmlúv a iných právnych vzťahov medzi Spoločnosťou a Vami zostávajú zmenou obchodného mena Spoločnosti zachované a nedotknuté a zmluvné strany pri plnení svojich záväzkov a realizovaní svojich práv budú vychádzať z týchto uzatvorených zmlúv. Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely a nie je zmenou platných zmlúv, ich obsahu a ani ho nemožno interpretovať, ako zmenu iného platného právneho vzťahu so Spoločnosťou. Ak napriek uvedenému budete chcieť vykonať zmenu Vašej zmluvy v označení zmluvných strán (obchodné meno Spoločnosti, kontakty), sme pripravení vyhovieť Vašej požiadavke.

   Zároveň nám dovoľte požiadať Vás, aby ste od doručenia tohto oznámenia na obchodných dokladoch uvádzali nové obchodné meno našej Spoločnosti a používali nové e-mailové adresy končiace na „@adwings.sk“.

   Ďakujem za pochopenie a zostávam s úctou

   Ďakujem

   Dušan Bobek

   AD Wings, s.r.o. | Strojnícka 103, SK-821 05 Bratislava | Slovakia
   Mobile: + 421 903 748 778 | Email: dusan.bobek@adwings.sk | www.adwings.sk

   Spolupráca s Chestertonom má svoje výsledky

   
     baiduxml